Andrzej Sikorowski o Zbigniewie Wodeckim

Gazetka Vis á Vis numer 6 (109), Kraków, czerwiec 2017