Opinia od: Anna Dziadzio

Szanowny Panie Andrzeju,
W imieniu wydawnictwa Universitas chciałam zadać niecodzienne pytanie: „Czym są dla Pana Planty?”. Przygotowujemy bowiem wraz z Miastem Kraków monumentalne dzieło, dwujęzyczny album „Planty krakowskie”, gdzie na początku znajdzie się aneks z wypowiedziami najznamienitszych osób z Krakowa, odpowiadających właśnie na powyższe pytanie. Będziemy wdzięczni za 1 lub 2 zdania, które uświetnią nasz album.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Anna Dziadzio